red orange yellow green blue pink

Symbole satanistyczne

Pomimo tego, że idea satanizmu powstała jeszcze przed narodzinami chrześcijaństwa, głośno zrobiło się o nim w 1966 roku, podczas Nocy Walpurgii. W tym to roku Anton Szandor LaVey założył pierwszy Kościół Szatana, na podstawie swoich wieloletnich przemyśleń, wniosków wyciąganych z obserwacji dwulicowości chrześcijan oraz zainteresowań okultyzmem. Na przestrzeni późniejszych lat Kościół Szatana przeżywał rozłam, a także nieustanne ataki Kościoła chrześcijańskiego.

Dziś satanizm jest nieodmiennie kojarzony z wieloma symbolami, również okultystycznymi, takimi jak pentagram, odwrócony pentagram, cyfra 666, głowa kozła, odwrócony krzyż, dłoń na kształt rogów, pacyfka czy krzyż Ankh.

Pentagram

Pentagram

nzhamstar (flickr)

Nazwa „pentagram” pochodzi z języka greckiego. „Penta” – pięć, i „gamma” – litera. Jest to pięcioramienna gwiazda lub dowolna inna figura posiadająca pięć linii. Pierwszy pentagram został odkryty w mieście Ur, w Mezopotamii, i pochodzi z ok. 3500 r. p.n.e. Naukowcy sądzą, że używany był jako pieczęć królewska. Znak ten występował w wielu religiach na przestrzeni wieków.

Pitagorejczycy uznawali pentagram za symbol prawdy, doskonałości, odnajdując w nim złote proporcje. Celtowie utożsamiali go z Morganą, Boginią Podziemi, a sama idea liczby pięć często przejawia się w mitologii czy historii Irlandii. Również w chrześcijaństwie pentagram uważany był za symbol prawdy i mistycyzmu. Używany był m.in. przez cesarza Konstantyna jako pieczęć do odpędzania złych duchów. Pentagram symbolizował także pięć ran Chrystusa.

Kiedy nastały czasy Inkwizycji, pentagram zaczął być uważany za symbol głowy diabła Bafometa. W XIX wieku wprowadzono podział na „dobry pentagram” i „zły pentagram”, a dokonał tego były ksiądz znany jako Eliphas Levi. I tak pentagram z jednym wierzchołkiem skierowanym do góry został uznany za ten dobry, a z dwoma – za zły.

To właśnie ten „zły” został wykorzystany przez LaVey’a w trakcie narodzin Kościoła Szatana, a sam pentagram został nazwany pentagramem Bafometa. Inna nazwa to „Mendes Pentagramu” lub „Szabasowy Kozioł”.

Wierzy się, że Templariusze również czcili Bafometa, jednak w ich przypadku nie był on symbolem zła, a harmonii i równowagi duchowej. Z biegiem stuleci ta wersja Bafometa została wymieszana z jego złym wizerunkiem propagowanym przez Kościół Szatana. Sama nazwa „Mendes kozła” pochodzi od kozła wiedźm, egipskiego boga Ammona i wizerunku kozła z Mendes. LaVey postrzegał ten emblemat jako symbol seksualnej wolności i urodzaju. Dziś ten pentagram zwany jest również „Kozłem Judasza”.

Cyfra 666

Cyfra 666 jest dwukrotnością cyfry uważanej za boską – 333, cyfry świętej. Cyfra 666 jest zaprzeczeniem boskości i doskonałości. Biblia podaje, że jest to cyfra oznaczająca Antychrysta, pojawiająca się w Objawieniu św. Jana, w wersecie 18 rozdziału 13. 6+6+6 = 18, a liczba 13 oznacza śmierć. Przykładów występowania liczby 666 w naszej historii jest więcej, jakoby np. 666 demonów liczył każdy z 111 legionów piekieł (teoria głoszona przez Johna Wiera, który opublikował pierwszy katalog demonów), jednak wszystkie one nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Głowa kozła

Głowa kozła, wykorzystana w pentagramie, pochodzi z obrazów kozła ofiarnego z Mendes. Przez satanistów używana jest do wyśmiania Baranka Paschalnego.

Zarówno koza, jak i kozioł, jako zwierzęta, utożsamiane są z symbolami ofiary, płodności, towarzyskości, wolności, czarów, ale i głupoty. Cap uważany był jako symbol płodności i potencji męskiej, Szatana, ale i ognia tworzącego świat. Na Bliskim Wschodzie, jeszcze za czasów starożytnych, pasterze wypasali razem owce i kozy, które rozdzielali pod koniec dnia i zaprowadzali osobno do swoich zagród. Dało to początkom wiary, że w Dniu Sądu dobro zostanie oddzielone od zła, gdzie zło uosabiane było z capem – smrodem i złem. Istnieje także przysłowie: „Z kozła stał się owcą”, również obrazujące te zwierzę jako złe.

Odwrócony krzyż

Odwrócony krzyż zwany bywa również Krzyżem Świętego Piotra. Został przywłaszczony przez zwolenników satanizmu i jest używany do dziś. W historii krzyż ten był symbolem pokory i cierpienia św. Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół, odmawiając bycia ukrzyżowanym jak Chrystus. W obecnych czasach, za sprawą satanistów, odwrócony krzyż symbolizuje przeciwstawność do nauk Kościoła chrześcijańskiego.

„Rogata dłoń”

Dłoń złożona na kształt rogów (rogata dłoń) zobaczyć można często podczas koncertów metalowych, jednak sama muzyka metalowa nie jest i nie powinna być utożsamiana z satanizmem. Wierzy się, że znak ten jest znakiem rozpoznawczym satanistów. Istnieje także przekonanie, że używają oni do tego lewej dłoni (jako przeciwieństwo prawej – symbolu prawości, dobra), aby mieć prawą gotową do ataku.

Pacyfka

Pacyfka

summitcheese (flickr)

Pacyfka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków. Niegdyś znak pokoju oraz wielu protestów antywojennych i antynuklearnych, dziś również przejęty przez satanistów. Postrzegany przez ortodoksyjne środowiska chrześcijańskie jako połączenie odwróconego i złamanego krzyża. Pomimo negatywnej reklamy środowisk satanistycznych, pacyfka nadal jest globalnym znakiem pokoju.

Krzyż Ankh

Krzyż Ankh

moria (flickr)

Krzyż Ankh również postrzegany jest przez niektórych jako symbol okultyzmu czy satanizmu. Został on jednak stworzony w celach zupełnie przeciwnych przez Afrykańczyków w Starożytnym Egipcie. Ankh był symbolem fizycznego i wiecznego życia. Sama jego nazwa znaczy właśnie „życie” w języku Starożytnych Kemetów.

Wszystkie opisane wyżej symbole pokazują, że każdy z nich, jakkolwiek dobry czy powstały w dobrych intencjach, może zostać przemieniony przez nieodpowiednią ideologię. Zanim jakikolwiek symbol zostanie pochopnie potępiony czy zakazany, należy zagłębić się w historię jego pochodzenia i samemu wyciągnąć odpowiednie wnioski.

6 komentarzy - “Symbole satanistyczne”

 1. Uczony Says:

  Ta strona to totalne gówno ! Jak można zaliczyć Ankch to satanistycznego symbolu? Niech was APO PANTOS KAKO DAIMONOS kretyni z KK..

 2. Ruda. Says:

  Zgadzam się z Uczonym. Ankh to jedno, ale Peace to już lekka przesada -,-

 3. CannibalCorpse Says:

  Z tego co mi wiadomo to krzyż Ankh jest symbolem homoseksualistów.

 4. Natson Says:

  jakbyście chodzili na religie czy coś to byście wiedzieli że sataniści przyjeli te znaki do siebie i nadali im swoje znaczenie .. debile

 5. WiedźBart Says:

  … krzyż anch jest symbolem życia.Pacyfa jest symbolem pokoju to są dwie litery alfabetu semaforowego N i D co oznacza Nuclear Disarmamet ( Rozbrojenie Nuklearne). Rogata Dłoń z kolei to znak wolności. NA odwróconym krzyżu zmarł Św Piotr ponieważ twierdził że nie jest godzien umrzec jak Jezus od tamtej pory był to symbol chrześcijaństwa.

 6. WiedźBart Says:

  Więc ja sie pytam. Gdzie tu logika i wiedza o takich rzeczach???

Skomentuj